Úvahy o utečeneckej kríze...

07.09.2015 16:28

Európa čelí asi najvačšej  sťahovaleckej vlne od čias druhej svetovej vojny.  V tejto súvislosti si dovolím ponúknuť pár otázok ako aj odpovedí, ktoré dúfam napomôžu lepšie sa zorientovať  v dynamických trendoch, ktoré našu spoločnosť v nadchádzajúcom období nepochybne čakajú. Pri pohľade  na udalosti posledných mesiacov mi neraz chodí mráz po chrbte, ale vo svojej duši som hlboko presvedčený, že bez ohľadu na úroveň ľudskej tragédia všetko je tak, ako má byť. Nech to neznie ako pasívny prístup, je to totiž myslené skôr v duchu myšlienky: "Zákonitosti BYTIA platia vždy, všade a pre každého."  Som si istý, že nech je situácia okolo utečencov akokoľvek vypatá a emotívna, všetko smeruje len a len k jednému cieľu. Tým je duchovné obrodenie tak na individuálnej ako aj kolektívnej úrovni. Všetky udalosti našich životov smerujú k tomu, aby sme sa chcene - nechcene spirituálne rozvíjali, aby sme si uvedomili svoju tvorivú ako i deštruktívnu energiu, resp. slobodnú vôľbu, ktorú z daných energií použijeme. Jedna zo základných duchovných poučiek znie, že ak si želáme, aby sa niečo manifestovalo navonok, musí sa to v prvej línii prejaviť vo vnútri jedinca či skupiny.  Sila koruny stromu je priamo úmerná kvalite jeho koreňa.  Tragédiu človeka je fakt, že počas celej svojej histórie riešil dôsledky a nie príčiny svojho stavu. A potom to tak žalostne aj vyzerá. Imigračná vlna, ktorej sme dnes priamymi svedkami, nie je príčina, ale spomínaná konzekvencia. Je skvelým prostriedkom dokonca i na vlastnú osobnú sebareflexiu.  I Vy zvyknete utekať? Kedy? Pred kým? Pred pravdou? Pred hlasom svojho svedomia? Pre samým sebou? Ku komu sa snažíte zutekať? Kto je Vašim iluzórnym všemohúcim pastierom? Kde cítite slabosť? Dokážete opustiť svoju komfortnú zónu?  Ste schopný vkročiť do nepoznaného? Vnímate sa ako obeť či ako tvorca situácie?  Udalosti makrosveta si kľudne môžete premietnuť do svojho vlastného mikrosveta.  Ak tak učiníte aj pri aktuálnej problematike utečencov, nepochybne prídete na zaujímavé  odpovede. Samozrejme ak ste ochotný načúvať odvážne svojmu vlastnému vnútru....

Charakter aj aktuálnych udalostí  krásne kopíruje pohyby na oblohe.  Saturn ako planéta karmickej záťaže, "božieho trestu" , povinností, výziev, mantinelov, obmedzení, prekážok sa nachádzal v rokoch 2013-14 v znamení  Škorpióna. Len pripomínam, že vačšina štátov arabského sveta sa priraďuje práve k tomuto  hviezdnemu archetypu. Namiesto nášho zodpovedného postupu sa západným krajinám  v daných rokoch podarilo nešťastne a na báze egoistických pohnútok destabilizovať nejednu z arabských krajín, ktoré sú dnes zdrojom imigrantov. Tváriť sa teda, že my nič, my muzikanti  je dosť smiešne. V utečeneckej vlne sme teda ako tvorcovia zapojení až po uši. Vo svojej podstate sa k nám vracajú len plody našich minulých činov.  Kedy sa to spustilo a čo môžeme očakávať v nadchádzajúcom období?  Koncom decembra (23.12.) 2014 vystúpil Saturn zo znamenia Škorpióna a vstúpil do znamenia Strelca. Strelec je o.i. archetypom prepojeným na filozofiu, svetonázor, vyššie náuky, ale aj cestovanie, zahraničie, prekročenie (fyzických i mentálnych) hraníc, v neposlednom rade aj na imigráciu a utečencov. Koncom minulého roka sa teda "na oblohe"  vypustil nežiadaný  džin z flaše. Nezodpovedne a bez zdravého jasnozrivého úsudku destabilizované štáty sa stali zdrojom  "cestovateľov", ktorých aktuálne vnímame ako záťaž. Saturn sa v lete tohto roka na dva mesiace stiahol spať do (dal si dočasnú spiatočku) znamenia Škorpióna, aby dal európskym štátom čas na vydýchnutie, zoradenie si vlastných radov a premyslenie si stratégie "AKO ĎALEJ?".

Aj pritom naoptimistickejšom hodnotení musím konštatovať, že daný čas premýšlania   sme žial premárnili, nemali sme ambíciu ani len pomenovať skutočné príčiny stavu, nieto dohodnúť sa na systémových riešeniach. Stará známa tragédia človeka, ktorý rieši dôsledky a nie príčiny sa dookola opakuje.  Keďže sme sa nepoučili, strkáme hlavu do piesku, nevieme sa povzniesť nad symptómy, ktorú imigrácia predstavuje, musí prísť  tvrdá skúška a poučka, ktorá bude ešte viac bolieť, aby sme sa už konečne  prebudili.  Saturn 18.09.2015 opať prepne do "napredovania" a vkročí  tentokrát celou svojou silou spať do znamenia Strelca a bude ním napredovať až do konca  roku 2017, kým ním úplne neprejde a prekročí následne do archetypu Kozorožca. Bez potreby strašenia musím konštatovať, že nás čaká rádovo oveľa silnejšia a masívnejšia utečenecká vlna, ktorá bude narastať v nadchádzajúcich 2,5 rokoch. To, čo tu bolo doteraz, bola len slabá upútavka. V prvej línii príliv utečencov najviac schytajú štáty v znamení Strelca: Maďarsko, južné Francúzko,  Taliansko - Toskánsko, Španielsko, Morava. Musíme si konečne uvedomiť, že transformácia človeka musí prebehnúť. Máme sa teda na čo "tešiť"....  Dopad  týchto  zmien sa na spoločenských pomeroch prejaví v plnej sile až keď sa Saturn preklopí do Kozorožca... Ale o tom potom...  Máme pred sebou vyše dva roky úvah a  hlavne akcie, aby sme sa vysporiadali so sťahovaním národov, ktoré nemá v novodobej histórii obdobu, prinajmenšom v komfortne si žijúcej Európe..... Vždy máme na výber, či si zvolíme bolestivú alebo skôr uvedomelú a cnostnú cestu duchovného napredovania. V tomto prípade mám pocit, že sme si zvolili tú prvú variantu...