Integrálny prístup k liečbe a harmonizácii piatich tiel človeka.


 

Samoštudijný modul 4) Integrálny prístup k liečbe a harmonizácii piatich tiel človeka. Cena: 79 EUR (2100 Čk) / prehľad výrazných  zliav  v prípade zakúpenia viacerých modulov viď.  v rubrike Akadémia Integrálnej Zdravovedy.  Vzdelávací materiál sa zasiela na CD  v podobe e-knihy (76  strán A4 v pdf formáte) + sprievodné úvodné CD.

 

O obsahu v kocke:

 • rozpoznáte komplexnosť liečby a harmonizácie človeka
 • získate poznatky o spôsoboch adresovania fyzického i subtilných tiel človeka
 • naučíte sa techniky na harmonizáciu fyzického, energetického, mentálneho, kauzálneho i spirituálneho tela
 • obdržíte tucet účinných techník na pomoc sebe, i svojim pacientom
 • pochopíte hlboké prepojenia medzi rôznymi úrovňami nášho bytia a ich vplyv na u(ZDRAVIE)nie
 • budete schopný si spraviť skutočne celistvý obraz o problémoch i riešeniach jednotlivých zdravotných stavov
 • na základoch poznatkov o biochemickej, energetickej, spirituálne individualite človeka budete schopný šiť riešenia na mieru
 • naučíte sa interpretovať archetypálne a spirituálne odkazy  pre jednotlivé oblasti Vášho života, obdržíte nástroje na pochopenie mechanizmu a  identifikáciu karmických záťaží u  človeka, osvojíte si techniky práce s mentalnym telom,spoznáte cesty harmonizácii energetických nerovnováh, spoznáte svoju unikátnu biochemickú individualitu a výhody plynúce z rešpektovania jej zákonitostí
 • a ešte mnoho  cenných informácií..

 

O obsahu trocha detailnejšie:    

To čo ma vždy vo výskume  rôznych ciest za uzdravením zaujímalo neboli až tak dôkazy, že nejaká terapia funguje, ale skôr to, prečo nefunguje v každom prípade, resp. u každého pacienta, klienta, chorého? Kládol som si otázku: "Kde je problém? Kto činí chybu?". Dospel som k záveru, že je rozdiel medzi tzv. proklamovaným celostným prístupom k uzdraveniu človeka a SKUTOČNÝM celostným prístupom. Nie je predsa  ryba ako ryba-) Človek je viacúrovňová bytosť, u ktorého môžu korene jeho zdravotných potiaží tkvieť  na najrozličnejších úrovniach jeho existencie. Ak nezasahujeme  terapiou tú časť nášho bytia, kde je koreň problému, zvolená liečba býva neraz plne neúčinná, pozitívne výsledky len dočasné. Cieľom tohto samoštudijného materiálu  je teda hlavne poukázať na viaceré vrstvy nášho tela a poskytnúť arzenál ľahko aplikovatelných a pochopitelných nástrojov/metód  tak pre laika ako i terapeutov/lekárov, aby  liečba akýchkoľvek ochorení človeka bola ozaj holistická, aby brala do úvahy všetky roviny indivídua, teda telo fyzické, energetické, mentálne, intuitívne, dokonca i spirituálne!

 

1) Úvod

 • Človek ako viacúrovňová / multidimenzionálna bytosť. Dôsledky tejto skutočnosti pre terapiu.
 • Úrovne uzdravenia a tzv. liečenie piatich tiel: fyzické, energetické, mentálne, intuitívne, spirituálne telo človeka a jeho  možné disharmónie.
 • Zásady a princípy  účinnosti  v tzv.  jógovej terapii piatich tiel človeka
 • Pyramída uzdravenia.Vysvetlenie pojmov.
 • Uzdravenie versus úroveň uvedomelosti pacienta. Zákonitosti spontánneho uzdravenia.

 

2) Spirituálne telo človeka. Disharmónie a cesty k jeho náprave a zaceleniu.

 

 • Modlitba  otčenáš ako uzdravovací rituál, i ako jednoznačné vodítko na "AKO" pre jednotlivé oblasti  Vášho života.
 • "Otče náš, ktorý si v nebesiach. Posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen."
 • Analýza slov a viet Modlitby  otčenáš  v kontexte hviezdnych znamení, astrologických domov za účelom získania jednoznačných rád pre jednotlivé životné oblasti človeka.
 • Analógia Ježišových slov a zverokruhu. Čo Vám konkrétne radí Ježiš, aby ste obstáli v jednotlivých segmentoch Vášho života, aby ste výzvy zvládli, aby ste si uľahčili svoj život?
 • Analýza a rozbor  vlastného horoskopu skrz Modlitbu  otčenáš.
 • Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár, Ryby. Hviezdne znamenia a ich jasný odkaz skrz Modlitbu otčenáš šitý na mieru pre Vás!
 • Analýza lunárnych uzlov vo Vašom horoskope. Z akej minulej inkarnácie prichádzate, akú ste tam mali úlohu a aká je Vaša aktuálna inkarnačná úloha, resp. či jej v tom niečo bráni?

 

3)Intuitívne telo človeka. Disharmónie a cesty k jeho náprave a zaceleniu.

 • Aký karmický odkaz dostávate z rodinnej línie matky, versus otca? Analýza slnečného a mesačného znamenia v individuálnom horoskope.
 • Povahové vlastnosti, ktoré ste si dokonale integrovali v minulej inkarnácii a ich vplyv na súčasný život.
 • 4 princípy karmického liečenia ako záruka úspechu
 • "Technika Kvantového Čistenia Duše"  na prečistenie emocionálnych tráum a rán, na spirituálnu prepojenosť, nachádzanie finančnej hojnosti, vnútorného kľudu a sebaprijatia
 • "Ako hore, tak dole." Hermes Trismegistus. Princípy a zákonitosti prenosu emocionálnych konfliktov z minulej generácie do Vášho súčasného života.
 • Opakujujúce sa negatívne  cykly v živote jedinca. Prečo sa to deje a ako tomu zabrániť?
 • Mikro / makro cykly života a nevyčistená bunečná stopa ako príčina obnovenia choroby
 • Vek tzv. osamostatnenia sa  a autonómie a jeho vplyv na frekvenciu a návrat Vašich ochorení
 • Cyklus  tzv. identity v živote človeka. Prečo má niekto celý život  problém so sebaúctou?
 • Teória projektu / účelu = rodinou programovaný údel človeka? Ako to odkryť, zabrániť tomu?
 • Syndróm  a zákonitosti prenosu konfliktov z minulých generácií. Je možné im čeliť? Ako?
 • Genealógia rodiny, jubileá, toxíny v rodinnom klane a ich vplyv na Vašu súčasnú inkarnáciu.
 • Príčina, mechanizmus a dôvod prenosu emocionálnych blokov v rodinnom klane.
 • Prirodzené versus toxické tajomstvá  v rodine, resp. ich vplyv na Vaše zdravie.
 • Čo je zdrojom vzniku  toxických tajomstiev v rodine a ako sa prenášajú?
 • Uváhy o vlastných toxických tajomstvách, spôsoby neutralizácie ich vplyvov, cesta do hlbín vlastného klanu na uzdravenie Vášho súčasného života.
 • Desať bodov k identifikácii môžných blokov vo vzťahu k vlastnému rodinnému klanu
 • Technika čistenia vzťahov voči zosnulým členom rodiny
 • Mantra SATH NAM: návrat  k pravde v nás  a neutralizácia vplyvov rán  z minulosti

 

3.Mentálne telo. Disharmónie a cesty k jeho náprave a zaceleniu.

 • Jednota psyché - mozog - orgán
 • Ako vznikajú emocionálne traumy? Vertikálna a horizontálna príčina ich vzniku.
 • Psychologický versus biologický konflikt. Rozdiely a mechanika vplyvu na Vás.
 • Programovací versus spúšťací emocionálny konflikt
 • "Freezeframe technika" na okamžité  odpustenie v piatich krokoch
 • Jednoduchá práca s podvedomým skrz sériu inštrukcií na zamedzenie a očistenie emocionálno-mentálneho tela.
 • "Technika 3-2-1 na reintegráciu vlastných tieňov", ktoré nám bráni žiť plnohodnotne
 • "Technika sledovania svojej pohybujúcej sa mysle"

4.Energetické telo. Disharmónie a cesty k jeho náprave a zaceleniu.

 • Stres a jeho vplyv na Vašu meridiánovú  energetiku
 • Adaptačné typy ľudí podľa elementov: Drevo,  Oheň,  Zem , Kov, Zem
 • Aký ste typ Vy? Vaše kódované reakcie na stres a ich riešenie.
 • Rady pre jednotlivé vychýlenia elementov na mentálnej a energetickej úrovni.
 • Riešenie energetických rovnováh v mentálnom tele skrz čínsky pentagram
 • Tansformácia hnevu do prenikavého pohľadu, frustrácie na trpezlivosť
 • Tranformácia zmatku a zranitelnosti na otvorenosť srdca a lásku
 • Tranformácia obáv a neukojiteľných potrieb na súcit a spokojnoť
 • Transformácia  straty a smútku  na uznanie a prijatie
 • Transformovanie strachu a pochybností na mudrosť a dôveru
 •  "Technika kvantového dotyku"
 • "Akupresúrna technika" profesora Yingqing Zhang Shandonga na urýchlenie zotavenia v regeneračnej fáze ochorenia. Aplikácia a indikácie techniky.
 • "Technika vytvorenia mikrokozmickeho okruhu": nasmerovanie životnej energie  za účelom očistenia emocionálneho tela

 

5.Fyzické telo. Disharmónie a cesty k jeho náprave a zaceleniu.

 • Prečo a hlavne v čom sa moderná ajurvéda, ktorú učia za tisíce eur, mýli?
 • Moderná versus pôvodná Ajurvéda. Konzekvecie pre liečbu tela.
 • Konštitučný typ versus chorobná tendencia? Platí toto prepojenie alebo skôr ani nie?
 • 7 archetypálnych  ochorení a ich riešenia na úrovni homeopatie, cvikov, bylín, aromaterapie, stravy, drahých kameňov
 • Ochorenia spôsobené  horúčavou, ľahkosťou, chladom, ťažobou, suchosťou, mastnotou a ich spôsoby regulácie
 • Ako určiť  typ archetypálnej chorobnej tendencie u človeka  podľa individuálneho horoskopu?
 • Ako určiť karmicky podmienenú chorobu podľa individuálneho horoskopu?
 • Úvod do homotoxikológie. Princípy a zákonitosti progresie ochorenia na fyzickej úrovni.
 • Vývoj ochorenia v šiestich krokoch. Bod bez návratu? Kedy už  býva terapia  neúčinná?
 • Správna strava? Čo to vlastne je? Najlepšia strava berie do úvahy nasledovné položky: celkovú úroveň zdravia,  konkrétne ochorenie pacienta, vek, kondíciu zubov a gastrointesinálneho aparátu  + lymfatického systému, metabolický typ osoby, krvnú skupiu pacienta, úroveň acidózy / alkalózy u pacienta, potravinové alergie, dostupnosť potravín v oblasti. presvedčenia pacienta o  potravinách a jedle, úroveň toxicity, finančná situácia pacienta, existenciu podpory zo strany blízkych okolia voči novému dietnému režimu
 • 3 kľúčové faktory správne zvolenej stravy pre uzdravenie
 • Strava šitá na mieru. Ako na to?
 • Metabolické typy, krvné skupiny, etnický pôvod a ich vplyv na výber jedál
 • Autonómny nervový systém a jeho vplyv  na výber vhodnej stravy
 • Oxidačné typy, spaľovanie a jeho regulácia stravou
 • Charakteristika nevhodných jedál pre konkrétne typológie
 • Vegetariánska strava versus zmiešaná
 • Bielkoviny - tuky - sacharidy
 • Nízkokalorická dieta / vysokoproteinová / nízkotučná a vysokosacharidová / makrobiotická / Tekuté diety /ovocné a štavové diety. Čo, komu a kedy?
 • Čo je to zdravá strava? Čo je pre jedného nektár, pre druhého je otrava.
 • Biochemická individualita a jej vplyv na stravovanie
 • Odkaz Ježiša pre stravu súčasnosti
 • Čo vie napovedať horoskop o výbere terapeuta, lekára?
 • Stravovanie podľa vplyvu kozmických telies
 • Ako zistiť podľa individuálneho horoskopu, že aké minerály, vitamíny, živiny Vaše telo horšie vstrebáva a potrebujete ich priebežne suplementovať?
 • Zisťovanie  alergie na mliečne výrobky podľa  podľa individuálneho horoskopu
 • Kedy si NEzvoliť termín chirurgického zákroku?
 • Riešenie a zmierňovanie liečebnej  krízy u pacienta
 • Silné uzemnenie a revitalizácia tela i psyché skrz špecifickú meditáciu

 

Zakúpiť si tento samoštudijný vzdelávací modul môžete TU: integralna-zdravoveda.webnode.sk/akademia-integralnej-zdravovedy-germanska-nova-medicina-dr-hamer-gnm-ajurveda-integralna-zdravoveda-medicina/