Alchýmia a princípy uzdravenia z pohľadu Integrálnej Zdravovedy.

 

 

Samoštudijný modul 3) Alchýmia a princípy uzdravenia z pohľadu Integrálnej Zdravovedy. Unikátna syntéza Ajurvédy, Tradičnej čínskej medicíny a Germánskej novej medicíny. Cena: 79 EUR (2100 Čk) / prehľad výrazných zliav pri zakúpení viacerých modulov  viď.  v rubrike Akadémia Integrálnej Zdravovedy.  Vzdelávací materiál sa zasiela na CD  v podobe e-knihy (83 strán A4 v pdf formáte) + sprievodné úvodné CD.

 

 

OBSAH v kocke

 • získate logický, praktický, integrálny  prehľad na u(ZDRAVIE)enie z perspektívy rôznych medicínskych systémov.
 • pochopíte biologické zákony Novej medicíny  v kontexte indickej Ajurvédy,  Tradičnej čínskej medicíny a Védskej psychológie
 • obdržíte mnohé rady  pre oblasť komplexného u(ZDRAVIE)nia šité na mieru.
 • budete schopný náležite prepojiť poznatky z rôznych smerov a tak intenzifikovať svoju terapiu alebo prevenciu.
 • naučíte sa 3 piliere uzdravenia a dlhovekosti, aby ste mohli adresovať komplexne tak psychické ako i telesné ochorenia.
 • spoznáte "správny" postoj k adresovaniu životných výziev a emocionálnych konfliktov.
 • terapeuti sa naučia do svojej praxe integrovať viacero holistických konceptov, laici pochopia komlexnosť cesty za uzdravením.
 • a ešte mnoho  cenných informácií...

 

O obsahu detailnejšie:

Hutný, unikátny, bez zbytočného balastu, nabitý skutočnými, logickými informáciami, ktoré sa dajú aplikovať okamžite!! Taký je tento samoštudijný mater! Bez ružových pseudoezoterických pojmov Vás krok za krokom metodicky zavedie k štruktúre Alchýmie a princípom uzdravenia vo svetle Germánskej novej medicíny, Ajurvédy, Tradičnej čínskej medicíny a Védske psychológie! Ako všetko, i uzdraveniu sa môžeme logicky krok za krokom naučiť!! Len musíme poznať tú správnu MAPU. Kráčať už budeme potom schopní! Dlhé roky štúdia v oblasti terapeuticko-medicínskych postupov ma viedlo k otázke, ktorá ma tak fascinovala ako i miatla... Prečo je toľko postupov a prístupov k uzdravovaniu a prečo tie "zaručené" postupy niekomu fungujú a iným zas nie? Už viem! Pretože ČASTI sa stali vazňami ilúzie, že sú CELKOM!! Neponúkame tu teda niečo "nové a ďalšie v poradí, čo má ohúriť"!!! Ponúkame KONCEPT, ŠTRUKTÚRU, MAPU, aby ste sami dokázali vložiť roztrieštené časti medicínsko - terapeutickej MOZAIKY do jednoliateho OBRAZU! Naučíte sa čitať skutočnú mapu, kde jej súčasti majú svoje špecifické postavenie a VY už konečne pochopíte, kam sa máte vydať a v akom slede!!Unikátny vzdelávací blok Alchýmia a princípy uzdravenia z pohľadu Integrálnej Zdravovedy  je prelomový, ozrejmuje  na praktických príkladoch a princípoch vysvetluje ČO VŠETKO musíme brať do úvahy, dokonca v akej štruktúre, aby sme na svojej ceste k uzdraveniu vykročili tým správnym smerom!!! A to všetko vo vzťahu k vlastnej INDIVIDUALITE, ktorá je každému daná! Ako základ danej trasy si predstavíme najmodernejší psychosomatický model súčasnosti v podobe  Germánskej Novej Medicíny v "lone" filozoficko - medicínskeho systému 5000 ročnej indickej Ajurvédy, Tradičnej čínskej medicíny a Védskej psychológie,  ktoré sú  bez nadsázky "Matkami všetkých medicín".  Absolvent sa naučí rozpoznať a aplikovať najmodernejšie psychosomatické zákonitosti a konzekvencie  medicíny  v zrkladle tradičných východných holistických postupov k harmonizácii a liečbe človeka. Obdrži unikátnu poznatkovú syntézu, ktorá nemá v súčasnosti obdobu v žiadnom terapeutickom smere.

 

Detailný obsah:

 • Úvod
 • Integrácia  medicínskych systémov Ajurvédy, TČM a GNM.
 • 3 piliere uzdravenia a integrálneho prístupu
 • Prečo uzdravenie nie je ten najpodstatnejší cieľ terapie?
 • Prírodné zákony ako kódovací jazyk človeka a uzdravenie
 • Bhuty a dóše. Význam pojmov.
 • Povaha a individualita človeka z pohľadu uzdravenia.
 • 3 dóše a 5 elementov. Význam pojmov.
 • Vata, Pitta a Kapha. Vysvetlenie ajurvédskej typológie ľudí.
 • Konzekvecie pre terapiu.
 • Náchylnosť na ochorenia podľa konkrétneho typu človeka.
 • Prakriti a vikriti. Vysvetlenie pojmov.
 • Rada pre harmonizáciu jednotlivých typov ľudí.
 • Ako prepojiť princípy Ajurvédy s tradičnou čínskou medicínou (TČM)?
 • Vysvetlenie pojmov a korelácii medzi danými dvoma medicínskymi systémami.
 • Čínsky pentagram a jeho prepojenia na ajurvédske zákonitosti.
 • Diagnostika podľa TČM
 • Rozdiely medzi TČM a ajurvédou
 • Príklad ucelenej diagnostiky využijúc prepojenie Ajurvédy a TČM
 • JIN a JANG v kontexte psychických porúch definovaných Novou medicínou
 • Skupinová dynamika konfliktov a ich prepojenie na elementy v TČM
 • Ako prepojiť zákonitosti Novej medicíny (GNM) na poznatky z Ajurvédy a TČM?
 • 5 biologických zákonov GNM a ajurvédske dóše /energie
 • Kde majú korene naše emocionálne konflikty?
 • Čo je to stres?
 • Emocionálne konflikty definované GNM a ich vsadenie do ajurvédskeho kontextu.
 • Základ dobrého zdravia. Agni? Trávenie?
 • Druhý pilier intregrálneho prístupu k uzdraveniu
 • Správny postoj k prejavom choroby
 • Spirituálny kontext  5 biologických zákonov Novej mediciny
 • Čo naznačuje choroba o našej komunikácii?
 • Aká má byť správne komunikačná výmena?
 • Tretí pilier uzdravenia
 • Správny uvedomelostný postoj k životu
 • 3 úrovne uvedomelosti a ich vplyv na uzdravenie, prevenciu a život ako celok
 • Zákony príťažlivosti v kotexte védskej psychológie
 • Guna. Vysvetlenie pojmov.
 • Úrovne a podúrovne gún (uvedomelosti)
 • Ako osedlať a skrotiť vlastnú myseľ a emócie?
 • Anatómia vedomia
 • Ako vznikajú emocionálne konflikty/napatie a ako im zabrániť?
 • Duša, Myseľ, Inteligencia, Zmysly. Čo má akú funkciu?
 • Ako adresovať ťažkosti života z pohľadu védskej psychológie?
 • Ako prerámcovať postoj k nejakej ťažkosti?
 • Technika hlbinnej analýzy nejakého konkrétneho emocionálneho konfliktu
 • Zákony tvorenia v kontexe vedskej psychológie
 • 13 krokový detailný model analýzy pacienta/klienta a tvorby terapeutických  riešení šitých na mieru  na základe unikátnej syntézy a prepojenia Novej germánskej medicíny /ajurvédskeho systému liečby a princípov pentagramu Tradičnej čínskej medicíny.
 • Ako BONUS predstavenie a osvojenie si harmonizačnej techniky mentálno-intuitívny reset.

 

 

Zakúpiť si  samoštudijný vzdelávací modul si môžete  TU:  integralna-zdravoveda.webnode.sk/akademia-integralnej-zdravovedy-germanska-nova-medicina-dr-hamer-gnm-ajurveda-integralna-zdravoveda-medicina/