Germánska nová medicína. Biologické a psychosomatické súvislosti ochorení tela.

 

Samoštudijný modul 1) Germánska nová medicína. Biologické a psychosomatické súvislosti ochorení tela. Cena: 79 EUR (2100 Čk) / prehľad výrazných  zliav v prípade zakúpenia viacerých modulov viď.  v rubrike Akadémia Integrálnej Zdravovedy. Vzdelávací materiál sa zasiela na CD  v podobe e-knihy (115 strán A4 v pdf formáte) + sprievodné úvodné CD.

 

 

OBSAH v kocke

 • spoznáte skutočnú kráľovnú psychosomatiky a samoliečby.
 • osvojíte si  5 biologických zákonov, aby ste mohli prognózovať priebeh ochorení.
 • konečne detailne pochopíte presné emocionálne príčiny Vašich ochorení, aby ste sa im mohli vyvarovať.
 • odkryje sa Vám príčina rakoviny, celej plejády iných ochorení a ich prirodzená forma adresovania.
 • skrz logický výklad sa Vaše celé telo stane dokonalým zrkadlom Vašich emocionálnych stavov.
 • lekári, terapeuti, laici sa naučia precízny psychosomatický model vzniku, priebehu a riešenia telesných ochorení.
 • dopracujete sa k vedeckému, overitelnému, i laicky ľahko pochopiteľnému systému vnímania tela a mysle.
 • porozumiete prepojeniam medzi psychickými konfliktami, orgánmi tela a mozgom človeka
 • naučíte sa jednoduché techniky na vlastnú psychohygienu a nápravu telesných disharmónií
 • a ešte mnoho  cenných informácií...

O obsahu detailnejšie:

 

Účastník (laik, terapeut, lekár) sa naučí presne identifikovať emocionálne príčiny jednotlivých telesných zmien, vsadiť ich do kontextu vzťahu psyché-mozog-orgán. Ľahko rozpozná mechanizmus priebehu biologických zmien, pochopí rozdiel medzi rozumnou a nerozumnou formou manažmentu symptómov. Účastník spozná psychosomatické fungovanie celého organizmu vo vzťahu k telesným orgánom. Bude schopný narábať a vnímať ochorenia v rámci 5 biologických zákonov a vyhodnocovať ich evolučnú a adaptačnú úlohu. Laici sa "konečne" zbavia paniky z biologických zmien, terapeuti si vložia "liečenie a vyliečenie" do nového, prognózovatelného a vedeckého" kontextu. Vyliečenie sa stáva predpovedatelným, s jasným odkazom na tzv. príčinnú terapiu! Získate odpovede na otázky  týkajúce sa od rakoviny až po sezónnu nádchu!

 

Úvod do problematiky

 • Dr. Ryke Geerd Hamer. Cesta k objavu 5 biologických zákonov vzniku a vývoja ochorení
 • Čo je to Germánska nová medicína a na čo sa vzťahuje?
 • Nová paradigma v liečbe a vo vnímaní človeka ako celku (psyché, mozog, orgán)
 • Psyché - orgán - mozog. Jednota a nedeliteľnosť "triumvirátu"

Prvý biologický zákon

 • Rozdiel medzi biologickým a psychologickým konfliktom
 • Kritériá tzv. Dirk Hamerovho Syndrómu
 • Omyl psychosomatiky, biologický konflikt ako spúšťač ochorenia
 • Nová paradigma vnímania choroby
 • Charakteristika a prejav biologického šoku
 • Najlacnejšia forma prevencie

Druhý biologický zákon

 • Autonómny nervový systém, čo znamená dvojfázovosť ochorení?
 • Sympatikotónia a vagotónia v širšom kontexte (striedanie dňa a noci, ročných období)
 • Funkcia DHS (Dirk Hamerov syndróm) a účel symptómov v stresovej fáze ochorenia
 • Využitie prirodzených cyklov na lepšie zotavenie človeka
 • GNM a zvieratá , čo sú to emocionálne koľaje a prečo vznikaju?
 • Zmysel vzniku alergií a ich eliminácia
 • Anatómia a histológia hamerovho ohniska, prejavy emocionálneho konfliktu na mozgu, rozdiel medzi artefaktom a skutočným hamerovým ložiskom
 • 3 úrovne ochrany zdravia človeka zabudované v nás
 • Trvanie a kategórie epikrízy (sympatikotónny vrchol) v hojivej časti ochorenia
 • Ako prirodzeným spôsobom zmierňovať hojivú krízu?
 • Prejav orgánovej zmeny na mozgu. Čo je v skutočnosti mozgový nádor?

Tretí biologický zákon

 • Zárodočné listy a ich vzťah k ochoreniam
 • Čo znamenajú pojmy endoderma, mezoderma a ektoderma?
 • Časti mozgu a ich vzťah k primárnym telesným tkanivám
 • Ako určiť emocionálny konflikt a priebeh biologickej zmeny podľa pôvodu tkaniva?
 • Ako prognózovať potenciálne prejavy ochorenia?

Štvrtý biologický zákon

 • Biologické nastavenie človeka na mikrobiálne prostredie, mikróby ako pomocníci
 • Forma adaptácia na mikróby, zmysel a kategorizácia úrovní horúčky
 • Čo sú to infekcie, ako vznikajú, akú úlohu v skutočnosti zohrávajú mikróby v organizme?

Piaty  biologický zákon

 • Ochorenie má biologický zmysel
 • Rozdiel medzi liečením a vyliečením
 • Ochorenia ako rozumné programy prírody
 • Ako identifikovať zmysel choroby a k akej životnej zmene ma chce prinútiť?
 • Cesty ako zabrániť  zdravotným komplikáciám

Biologická lateralita

 • Dodatkové techniky určenia polarizácie mozgu

Mozgový kmeň

 • Tvar a evolúcia mozgového kmeňa
 • Typológia nádorov, tumorov, biologických zmien a ich funkcia

Endodermálne orgány:

Preberieme biologický príčiny, mechanizmus priebehu a prirodzené riešenia nasledovných ochorení, resp. patologických zmien orgánov:

 • Ochorenia slinnej a štítnej žľazy
 • Akromegália a gigantizmus
 • Angína, zápal a zdurenie mandlí
 • Prekyslenosť žalúdka, ochorenia pečene, pankreasu
 • Zberné kanáliky obličiek a komplikácie
 • Zadržiavanie vody a tekutí v organizme, nadmerná edemitizácia, oliguria, anuria
 • Zvýšený kreatinín a tzv. proteínova recyklácia
 • Eustachian trubica a jeho ochorenia, zápal stredného ucha
 • Submukóza úst, tvorba áft
 • Komplikácie pri ochoreniach pažeráka
 • Typológie rakoviny žalúdka,ochorenia tenkého a hrubého čreva
 • Príčiny  crohnovej choroby, zápalu slepého čreva
 • Vajíčkovod a dúhovka . Ochorenia a náprava.
 • Endometrióza a rakovina maternice
 • Príčiny výtokov  a vaginálnych mykóz
 • Hladké svalstvo ciev, artérií, skornatenosť cievnej steny
 • Ochorenia a zahlienenosť pľúc
 • PSA antigén a jeho indikácia, ochorenia prostaty

Mezodermálne orgány:

Preberieme biologický príčiny, mechanizmus priebehu a prirodzené riešenia nasledovných ochorení, resp. patologických zmien orgánov:

 • Uhrovitosť, akné, transplantácia kože, ochorenia kože, neurofibróm a melanóm
 • Komplikácie v hojivej fáze programu pobrušnice a pohrudnice
 • Infarkt myokardu, príčiny a mechanizmus
 • Svalstvo močového mechúra a jeho degenerácia
 • Búšenia srdca
 • Dýchavičnosť a srdcový infarkt
 • Typológie leukémie
 • Polycystická oblička
 • Slezina a konflikty s krvou, symbolické konflikty
 • Addisonova choroba
 • Cievna trombóza
 • Lipómy, celulitída
 • Patológie na vaječníkoch a semenníkoch

Ektodermálne orgány:

Preberieme biologický príčiny, mechanizmus priebehu a prirodzené riešenia nasledovných ochorení, resp. patologických zmien orgánov:

 • Diabetes typu jedna a dva, rozdiely a príčiny
 • Atelektáza priedušiek, zápal priedušie, laringitýda
 • Bradycardia a tachycardia srdca
 • Ďaleko a krátkozrakosť
 • Šedý verus zelený zákal
 • Pečeňová kóma
 • Astma
 • Hluchota a piskanie v ušiach
 • Srdcová zástava
 • Zápal a krvácanie ďasna
 • Nosová sliznica a jej zmeny
 • Skleróza multiplex
 • Vývody slznej žľazy
 • Podfunkcia štítnej žľazy a upchatie jej vývodov
 • Rakovina kŕčka maternice
 • Hepatitída
 • Žlčníkové a obličkové kamene
 • Hemeroidy a rakovina konečníka
 • Mozgová mrtvica a jej druhy

Jednoducho aplikovateľné liečebné metódy eliminácie a čistenia emocionálnych ložísk

 • Technika  emocionálnej slobody

 

Zakúpiť si tento samoštudijný modul môžete  TU:  integralna-zdravoveda.webnode.sk/akademia-integralnej-zdravovedy-germanska-nova-medicina-dr-hamer-gnm-ajurveda-integralna-zdravoveda-medicina/