Čo je to Integrálna Zdravoveda?

     Integrálna Zdravoveda je unikátny a komplexný systém manažmentu zdravia a osobnostného rozvoja človeka. Ide o duševné vlastníctvo Mgr. Františka Nagya, MBA. Koncept Integrálnej Zdravovedy v sebe snúbil  viacero  veľmi účinných a celistvých prístupov k uzdraveniu človeku. Jeho úlohou je adresovať a nachádzať individualizované riešenia pre rôzne úrovne zdravia a bytia jednotlivca. Súčasťou konceptu Integrálnej Zdravovedy  je psychosomatický model germánskej novej medicíny, psychoonkológia, teória transgeneračného prenosu emocionálnych konfliktov, indická ajurvéda, tradičná čínska medicína, védska psychológia, najnovšie koncepty o výžive a biochémii človeka, jógová terapia piatich tiel, v neposlednom rade védska medicínska astrológia.

 

 Integrálna zdravoveda a jej súčasti:

     Germánska nová medicína je najprepracovanejší vedecký, psychosomatický model vzniku a vývoja ochorení. Je založený na interpretácii ochorení na princípe 5 "železných" biologických zákonov: 

1)  Špecifický emocionálny zážitok spúšta biologickú zmenu na úrovni  psyché - mozog - orgán.

2) Každé ochorenie = biologická zmena prechádza dvomi štádiami: stresovou periódou (od emocionálneho prežitku po vyriešenie konfliktu) a hojivou periódou (od vyriešenia konfliktu do plnohodnotného zotavenia organizmu). Koncept dvojfázovosti ochorenia umožňuje presne časovo prognózovať plnohodnotné zotavenie organizmu.

3) Podľa typológie postihnutého telesného tkaniva je možné presne identifikovať druh  prežitého emocionálneho šoku = spúšťača, charakter predpokladných telesných zmien, určiť, či osoba produkuje prejavy stresovej, alebo už hojivej fázy organizmu, šiť manažment symptómov "na mieru" pre dotyčného.

4) Nová medicína interpretuje (nie všetky) prípady aktivity mikróbov za prirodzenú súčasť hojivej fázy ochorení, pokladá ich za symbionty = pomocníkov a nie za prirodzených škodcov!

5) Ochorenia v Novej medicíne majú svoje bio - logické zdôvodnenie. Rozpoznávame v nich adaptačný mechanizmus tela na konkrétne emocionálne vychýlenie. Nejde teda o nezmyselný dej, ale o snahu tela prispôsobiť sa na nečakanú, dramatickú, neriešitelnú a izolatívne prežitú životnú situáciu alebo dlhodobo potlačované emócie.  Rozpoznaním  biologického zmyslu ochorenia sa zbavujeme paniky, čo je významný krok k naštartovaniu samoliečiacich procesov v organizme.

     Vďaka Novej medicíne (GNM) získavame jasné odpovede na celé spektrum ochorení a ich príčinnú terapiu: od rakoviny cez neplodnosť, ekzémy, tráviace ťažkosti až po psychické a afektívne poruchy. Ak chcete mať jasno v konkrétnych duševných príčinách ochorení, tak nová germánska medicína ponúka pre Vás odpovede!

     Ajurvéda a tradičná čínska medicína majú svoje korene v Ázii, sú najstarším a najprepracovanejšim systémom manažmentu telesno - mentálno - emocionálneho blahobytu človeka. Ich  prístup je skutočne všeobjímajúci, poskytujú riešenia šité na mieru pre celé spektrum   disharmónií tela i duše. Ajurvéda spolu s tradičnou čínskou medicínou sú  právom  označované za „matku všetkých liečebných systémov“. Považujú človeka za nedeliteľný a vzájomne prepojený komplex tela, ducha, mysle a jeho životného štýlu. Nezameriavajú sa na symptomatické prejavy ochorení, ale predovšetkým na príčiny vzniku energetickej nerovnováhy, ktorá každej chorobe predchádza. Snažia sa tak, v súlade s princípmi zdravého životného štýlu, obnoviť v ľudskom organizme prirodzený stav harmónie, ktorý sa prejavuje ako telesné a duševné zdravie.

     Najnovšie koncepty o výžive a biochémii človeka, jógová terapia piatich tiel, v neposlednom rade védska medicínska astrológia pre zmenu napomáhajú šiť prevenciu i  harmonizáciu stavu človeka na mieru, podľa genetických i karmických dispozícií konkrétneho človeka. Ide o snúbenie tradičných modelov nazerania na terapiu a zdravie človeka s výsledkami najmodernejších výskumov v tejto oblasti. Bez komplexného vyhodnotenia  jedinečnosti každého človeka je totiž nemožné odkryť chorobné tendencie, prípadne skutočné príčiny tej či onej choroby.

 

Symbiózou horeuvedených poznatkov tradičných i moderných náuk o čloevku  sa mi po dlhoročnom výskume podarilo získať ucelený pohľad na človeka, na jeho silné  i slabé stránky, v neposlednom rade na jeho cestu za  uzdravením a dlhovekosťou. Toto integrálne poznanie je cennou životnou devízou pre každého záujemcu!

S pozdravom

Mgr. František Nagy, MBA

Lektor, konzultant Integrálnej Zdravovedy a Germánskej novej medicíny