O sebe trochu inak

"Podstatné veci sa slovom vyjadriť nedajú, o nepodstatných je zas zbytočné hovoriť / vyjadrovať sa....": píše Sri Aurobindo... svetoznámy filozof, jogín, človek s veľkým Č, môj veľký inšpirátor... Žil to, čo hlásal a hlásal to, čo žil... A to si pýta jednoznačne skutočnú dávku odvahy (obzvlášť v dnešnej dobe...). Ako jeden z mála mojich duchovných učiteľov mi predostrel víziu, ktorá sa homo sapiensom nekončí... Každý z nás má v sebe neobmedzenú, kreatívnu, nevyčerpateľnú, dokonca nesmrteľnú iskru Tvorivého princípu... A práve o to mi išlo... Objaviť ju konečne a využiť jej nesmierny individuálny i kolektívny potenciál.

Otázkam: "Kto som? Čo tu mám robiť? Prečo sa mi to deje? Aké je z toho východisko? Kam mám smerovať" som sa v živote nedokázal nikdy vyhnúť. Aj keby som to bol býval chcel, tak to jednoducho nešlo... Pozerajúc spať už mi je odpoveď na otázku "PREČO" jasná.... Séria kritických okamihov života ma chcene - nechcene postavila pred potrebu nachádzať hlboké odpovede na bytostne dôležité otázky existencie indivídua i spoločnosti. Človek dnešnej doby sa zákonite najlepšie učí cez zaťažkávajúce skúšky... Bolo a je ich u mňa stále viac než dosť a krok za krokom brúsia moje ego, aby som sa konečne dostal k cennému diamantu, ktorý je v každom z nás ukrytý. Sri Aurobindo raz riekol, že človek je sťa drahokam hodený do kravského lajna. Kým konečne objavíme vždy prítomnú krásu a nádheru v nás, v našom vnútri, nevyhneme sa zákonitej potrebe identifikovať a zároveň adresovať haldy nepotrebných nánosov a falošných obrazov našej mysle o sebe samom... Spoznať svoj potenciál je náročná záležitosť... Zrealizovať a žiť svoj potenciál snáď ešte vačšia fuška... Je tomu tak preto, lebo poklad skrytý pod hladinou oceánu nášho nevedomia, málokdo dokáže vyniesť na svetlo sveta na prvý pokus. Ponárame sa opakovane, čoraz hlbšie a hlbšie, opakovane sa navraciame nad hladinu, aby sme nabrali trocha životodárneho kyslíka na ďalší plánovaný ponor... Každý ponor nám prináša čoraz vačšiu radosť z odkrývania svojich darov, zároveň nás samotných tvrdo konfrontuje s pozlátkom a ilúziou, ktorú sme si o sebe dlhé roky falošne a chorobne vytvárali... Na ceste k oslobodeniu pokladov z potopenej lode môjho ega som žiadal o pomoc nejedného "experta". Časť z nich mi ponúkala potrebu neustáleho "čistenia negatívnych vplyvov okolia", niektorí ma motivovali k "zmene v prospech zdravého životného štýlu", iní mi tvrdili, že ten mentálny chaos bude spôsobený len a len nevyriešenými emocionálnymi konfliktami a traumami zažitými od detstva cez prenatál až po kliatbu nebohej babičky z tretieho kolena-). Výživoví poradcovia ma pre zmenu presviedčali o žalostnom prekyslení môjho tela, zamorenosti ťažkými kovmi a keď som v neposlednom rade navštívil astrológa a jasnovidca, tak mi bolo povedané, že to je moja karma a nič sa nedá robiť... Najvačšiu frustráciu mi však zakaždým spôsobovala skutočnosť, že kopírovaním "úspechu" iných sa u mňa žiaden úspech nedostavoval... A popritom to vraj malo na 100% fungovať, akurát ja som bol asi nejaká tá výnimka... Pri pomyslení na predstavu, že celý život mám tráviť bránením sa voči "zlu sveta" : patogény, traumy z detstva, privtelené duše, paraziti, rezíduá v potravinách, nečisté myšlienky, emocionálne konflikty atď... som precitol v otázku "a kedy budem konečne žiť, ak sa mám v kuse pred niečim zlým brániť??"

Odborníci na sebapoznávacie techniky mi štandardne dokázali ponúknuť nanajvýš len tri riešenia a odpovede: 1) Čo je vo mne zlé a čo mám zmeniť? 2) "Návod na použitie", ktorý zabezpečoval úspech niekomu inému 3) Sériu katastrof a pohrôm, ktoré ma zaisto na dráhe môjho života neminú... Žial mňa zaujímali a fascinovali úplne iné otázky: 1) AKO mám zmeniť to, čo u mňa akosi nefunguje? 2) AKO mám naplniť svoju misiu úspechom, ak návod iného mi vôbec nefunguje? 3) AKO je možné, že nie všetko, čo je napísané a "osudové" sa mi na(ne)šťaštie (ne)napĺňa?

Dospel som po čase k jednoznačnej odpovedi, že každý z nás je originál.... s unikátnou životnou misiou.... s jedinečným "návodom na používanie samého seba"... s originálnou stratégiou individuálneho úspechu šitého na mieru... Skrz uvedomenie si týchto nezvratných skutočností od daného okamihu pomáham ľuďom sa uzdravovať... bez toho, aby som bol liečiteľ... pomáham záujemcom pochopiť, čo a HLAVNE ich unikátne AKO na ceste k životnému naplneniu... bez toho, aby som bol onálepkovaný za nejakého jasnovidca, astrológa, životného coacha či veštca... pomáham tým, ktorí si ma zvolia na ich ceste k rozpoznaniu svojho skrytého vnútroného potenciálu... bez toho, aby som lipol na jednej "vševediacej" technike, poznatky tucta rôznych sebapoznávacích postupov do seba úspešne a komplexne integrujem..., pomáham ľuďom s otvorenou myslou v pochopení faktu, že nikto nemôže žiť ich život za nich, ALE individualizovaný "návod na použitie" obdržal každý z nás a ten mu odkryť určite môžem... Neverím ani na čistú osudovosť a už vonkocom na to, že kde je vôľa, tam musí byť i cesta pre niekoho... Možno tam cesta predsalen je, otázne však vždy je, za akú cenu??

Som presvedčený, že odkrytím "návodu na používanie samého seba", resp. jeho dôslednou implementáciou v praxi si zabezpečíme nielen úspech šitý na mieru práve pre nás, ale aj primerané pochopenie našej unikátnej misie, pevné zdravie a postavenia v skvelej a obohacujúcej mozaike, ktorú všetci jednotne nazývame "ŽIVOT."

S láskou

Mgr. František Nagy, MBA