Naša misia a odborný profil

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

už ôsmy rok sa "veziem na vlnách" rôznych medicínsko - terapeutických systémov. Fascinuje ma holistický prístup k rozvoji človeka a  manažment zdravia alternatívnymi  a komplementárnymi metódami. Mal som mnohých učiteľov, inšpirátorov, sprievodcov. Uvediem len zopár z nich: Dr. Ryke Geerd Hamer (GNM), Ilsidora Lakers (GNM), Helmuth Pilhar (GNM), Francois Leduc (GNM), Caroline Markolin (GNM), Dr. Deepak Chopra (Ayurvéda), Dr. David Frawley (Ayurvéda), Dr. Vasant Lad (Ayurvéda), Sri Aurobindo (Filozofia), Dr. Sunil V Joshi (Ayurvéda), Werner Pitzal, Richard Rudd (Výklad osobnosti podľa Integral Human Designu)  a v neposlednom rade psychológovia Daniel Goleman a Eric Berne.

      Na vlastnej koži som sa presvedčil o funkčnosti a relevantnosti  mnohých  konceptov. Na svojej "ceste" som si osvojil viaceré účinné koncepty energetickej medicíny, energetickej psychológie, coachovacie a mediačné modely práce s ľudmi, pracoval som s neurolingvistickým programovaním, študoval a  experimentoval som s celou radou výživových a stravovacích  modelov pre utuženie alebo nápravu zdravia. Ako prvý som "priniesol"  do Česka i na Slovensko  úspešný, kompaktný a logický vzdelávací model germánskej novej medicíny a jej praktickú  integráciu do iných liečebných postupov. Ako jediný lektor v ČR/SR odkaz Novej medicíny aktuálne tlmočím v jej  plnej šírke.  Vďaka nej si desiatky lekárov, terapeutov, v neposlednom rade laikov rozšírilo svoje obzory v tejto oblasti. V súčasnosti ako jeden z mála sa plnohodnotne venujem výskumu a integrácii  rôznych, možno na prvý pohľad  rozdielnych, medicínskych systémov  do jednotnej,  ucelenej, i pre  úplnych laikov praktickej vzdelávacej koncepcie manažmentu zdravia a osobnostného  rozvoja.

     Moja súčasná činnosť sa upriamuje predovšetkým na aplikáciu psychosomatického modelu vzniku a mechanizmu vývoja ochorení  podľa germánskej novej medicíny MUDr. Ryke Geerd Hamera rozšíreného o transgeneračný model prenosu emocionálnych konfliktov v zrkadle tradičných medicínskych náuk akou je  indická ayurvéda, tradičná čínska medicína, etikoterapia a védska psychológia. Za svoju osobitnú  a nemenej dôležitú misiu považujem odkrývanie emocionálnych príčin onkologických ochorení a hľadanie ciest ich prirodzenej prevencie a nápravy. V tejto súvislosti odkrývam  hlbšie zákonitosti psychoonkológie. V mojej práci mi napomáhajú i poznatky védskej medicínskej astrológie, ktorej sa v strednej Európe venujem ako jediný. Vďaka tomuto  predkladanému skutočne holistickému prístupu sa výrazne navyšuje efektívnosť  práce lekárov,  liečiteľov, naviac zdraviachtivý človek = LAIK  získava na svoj zdravotný  stav  viacrozmerný  náhľad, dosahuje tým trvalé pozitívne zmeny bez ohľadu na typ diagnózy alebo ochorenia.

     Vo svojej "metodike" som si nezvolil akési "technikárčenie, mystické kúzelnícto alebo mastičkárstvo", ale úprimný záujem o ucelený prístup ku konkrétnemu človeku,  k jeho potenciálu, životnému príbehu  ako   i k "chybám", ktoré na ceste života činí! Som presvedčený o tom, že každý človek si žiada riešenie šité na mieru. 

     Či už sa stretneme na vzdelávacích seminároch, individuálnej konzultácii zdravotného stavu alebo  v rámci komplexného výkladu osobnosti, teším sa zo srdca na Vás!

 

S úctou a priateľským pozdravom

Mgr. František Nagy, MBA

Lektor, konzultant Integrálnej Zdravovedy a Germánskej novej medicíny

 

Rozhovory so mnou pre rôzne printové médiá:

1)Rozhovor zo SFERY september 2012.pdf (787,5 kB)

2)Rozhovor pre CEZOKNO.pdf (627,1 kB)

3)Nová medicína.Svetlo na konci tunela..pdf (960,6 kB)

4)Ochorenia kože, SFERA.pdf (344,4 kB)

5)o seminári.pdf (705,4 kB)

6)Článok pre Zem a Vek.pdf (830445)

 

Knihy a publikácie Mgr. Františka Nagya, MBA:

 

 

 

 

Mnou vrelo odporúčané webstránky:

Inštitút vitality Heltens, RNDr. Eva Tóth, MSc.

www.heltens.sk/

Ing. Vlaďka Čvančarová/Michaela Formanová,EFT a regresné terapie

www.vladkamisa.cz/

Vydavateľstvo PAPRSKY

www.paprsky1.de/obchod/knihy-jinych-nakladatelstvi/ako-porazit-rakovinu.html

Mgr.Lenka Bednářová, lektor, terapeut

www.lenkabednarova.cz/seminare.html

Alice Bláhová, terapeut,  kouč úspechu

www.eft-cb.cz

Irena Swaczynová, lektor, terapeut

www.srtmetoda.cz/

Mgr. Libuše Bělousová,lektor, terapeut

www.belousovi.cz/