Vítame Vás  na stránkach o Integrálnej Zdravovede!

 
Je nám cťou, že ste sem zavítali a veríme, že si so sebou zoberiete mnoho cenných poznatkov a informácií pre seba alebo svojich blízkych.

Našou misiou je poskytnúť  relevantné a hodnoverné holistické informácie v oblasti zdravia založené na interdisciplinárnom prístupe, prispievať k navyšovaniu uvedomelosti pacientov a v neposlednom rade ponúkať jednotlivcom možnosť  nadštandardne hlbokého sebapoznania, ktoré predstavuje bránu k hojnosti vo všetkých smeroch nášho života.